EU-gids voor de toepassing van de Pbm-verordening

De EU-verordening 2016/425 over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van toepassing sinds 21 april 2018. De Europese Commissie heeft een gids uitgebracht met een toelichting bij de toepassing van de EU-verordening. De informatie is interessant voor zowel fabrikanten, distributeurs als voor de gebruikers.
©:

preventMail 16/2017
geactualiseerd op 08-01-2024 door de redactie, prevent.be

Geactualiseerd op:

Op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen die op de markt gebracht worden, moeten voldoen aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Dit is geregeld door EU-Verordening 2016/425 die van toepassing is sinds 21 april 2018.

Toelichting

Om verder toelichting te geven bij de toepassing van de EU-verordening, heeft de Commissie een gids uitgegeven. De gids volgt de structuur van de verordening en geeft bij elk punt bijkomende uitleg. Voor gebruikers van pbm is bijvoorbeeld de uitleg bij de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (bijlage 2 van de verordening) interessant.

Categorieën pbm

In de gids is ook een bijlage opgenomen die dieper ingaat op de categorieën van pbm. Pbm zijn onderverdeeld in drie categorieën en afhankelijk van de categorie waartoe het pbm behoort, gelden er andere conformiteitsbeoordelingsprocedures. De procedures voor de meest eenvoudige pbm (categorie I) zijn beperkter dan deze voor categorie III. In de bijlage kan je terugvinden tot welke categorie een specifiek type pbm behoort en in sommige gevallen staat er ook vermeld dat de uitrusting in kwestie niet beschouwd wordt als pbm. Zo wordt bijvoorbeeld verduidelijkt dat alle gehoorbescherming tot categorie III behoort maar dat de oorproppen die je draagt om in stilte te kunnen slapen, niet beschouwd worden als pbm.

Versies

De eerste versie van de gids dateert van april 2018. In april 2023 verscheen versie 2 en in oktober 2023 versie 3.

Wijzigingen oktober 2023

De derde versie van de EU-gids brengt enkele kleine verduidelijkingen. Zo is er nu een expliciete verwijzing naar exoskeletten waarbij gezegd wordt dat deze niet beschouwd worden als pbm. Al houdt de commissie nog wel een slag om de arm door er aan te voegen dat dit geval per geval moet bekeken worden: Exoskeletons used to perform physical tasks with less effort by adding extra energy are in principle not classed as PPE. However, considering the variety of the products in the market and their quick evolution, an assessment should be made on a case by case basis.

Meer info

PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.