Boek I, Titel 1 Inleidende bepalingen 

Toepassingsgebied en definities van de Codex welzijn op het werk.
Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek I - Algemene beginselen

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek I Algemene beginselen, Titel 1 Inleidende bepalingen (art. I.1-1 — I.1-4) en Bijlage I.1-1 Omzettingstabel van de Europese richtlijnen

Ingevoerd door: koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek I - Algemene beginselen (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door

  • KB van 02-05-2019 (BS 21-05-2019)
  • KB van 14-05-2019 (BS 11-06-2019)
  • KB van 11-06-2023 (BS 05-07-2023)
  • KB van 19-03-2024 (BS 15-05-2024)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.