Impact van sociale normen op verkeersveiligheid

De meerderheid van de bevolking is zich er – door onder andere campagnes en berichten in de pers – van bewust dat rijden onder invloed en te snel rijden een ernstig risico inhoudt. Toch vertonen nog steeds veel mensen dit risicovol gedrag. Onderzoek rond de invloed van verschillende normen op het gedrag schept enige duidelijkheid over deze paradox.
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:
preventFocus 03/2020

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.