Het beheer van gevaarlijke producten: de case van een chemisch bedrijf

Goede praktijk (bedrijfscase)
Het kan niet anders of in een chemisch bedrijf worden veel gevaarlijke producten gebruikt en opgeslagen. Het is dus van essentieel belang dat het bedrijf een doeltreffend preventiebeleid heeft, gebaseerd op een perfecte kennis van de producten en hun schadelijke effecten. Ludovic Mahieu is preventieadviseur bij Afton Chemicals. Hij zet uiteen hoe zijn bedrijf de risico’s verbonden aan gevaarlijke producten beheert.
Gearchiveerd Info
©:
PreventFocus 9/2008
Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.