Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende

Goede praktijk (bedrijfscase)
Voor haar eindwerk voor de opleiding preventieadviseur niveau 2 bij Prevent-Academy ging cursist Lieve Monté op zoek naar een risicoanalysetool voor de hiërarchische lijn van het UZ Leuven. Met deze tool moeten verantwoordelijken die geen uitgebreide chemische kennis bezitten, op een eenvoudige manier handelingen met chemische stoffen kunnen analyseren en indien nodig maatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van hun personeel te waarborgen.
Geactualiseerd op:
©:

preventFocus 04/2018
auteur: Lieve Monté, medewerker preventie en milieu UZ Leuven

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.