Grenswaarden kankerverwekkende agentia

Bijlage VI.1-1 van de codex welzijn op het werk bevat de lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Het KB van 12 januari 2020 voert aanpassingen door in deze lijst onder invloed van een Europese richtlijn. Hierdoor worden strengere grenswaarden opgelegd voor een aantal kankerverwekkende agentia. Bovendien worden werkzaamheden die verband houden met kristallijne silica toegevoegd aan de lijst met kankerverwekkende agentia. 
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 04/2020

Wettelijke basis

Het KB van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk verscheen op 21 januari 2020 in het Belgisch staatsblad. Het KB vervangt tabel A uit bijlage VI.1-1 met de Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia door een nieuwe tabel. Verder zijn er aanpassingen in bijlagen VI.2-2 en VI.2-3. De aanpassingen zijn een omzetting in Belgische wetgeving van richtlijn 2017/2398/EU. Deze Europese richtlijn voegde strengere grenswaarden toe aan de richtlijn over kankerverwekkende agentia (2004/37/EG). Meer hierover in Strengere grenwaarden kankerverwekkende agentia

Chroom VI

Bepaalde chroom VI-verbindingen zijn kankerverwekkend. De lijst met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling bevatte reeds verscheidene van deze chroom VI-verbindingen en deze hebben nu alle de notatie "C" gekregen (tabel 1). Deze notatie staat voor kankerverwekkend. Bovendien zijn de grenswaarden van (de meeste van) deze agentia verstrengd en vanaf 2025 worden deze grenswaarden nog verder naar beneden gehaald. Deze overgangstermijn tot 2025 was ook voorzien in de Europese richtlijn zodat de industrie de nodige tijd heeft om zich aan te passen.

Verder is nu ook een algemene omschrijving toegevoegd aan de lijst met grenswaarden zodat ook voor kankerverwekkende chroom VI-verbindingen die niet expliciet in de lijst staan, toch een grenswaarde wordt opgelegd.
 

Tabel 1 - Gewijzigde grenswaarden (Chroom VI) (uit tabel A van Bijlage VI.1-1)

CAS-nr. 
Naam van de agentia 
Grenswaarde mg/m3
tot 17-01-2025 
Grenswaarde mg/m3
vanaf 17-01-2025 
Bijkomende indeling
01189-85-1 
tert-Butylchromaat (als CrO3) 
0,019
0,0096
C, D, M
01189-85-1 
tert-Butylchromaat (als Cr) 
0,01
0,005 
C, D, M
14977-61-8 
Chromylchloride (als Cr) 
0,01
0,005 
C
07758-97-6 
Lood(II)chromaat (als Cr) 
0,01
0,005 
C
07758-97-6 
Lood(II)chromaat (als Pb) 
0,04
0,02
C
13530-65-9 
Zinkchromaat (als Cr) 
0,01
0,005
C
37300-23-5 
Zinkkaliumchromaat (als Cr) 
0,01
0,005 
C
11103-86-9 
Zinkkaliumchromaathydroxide (als Cr) 
0,01
0,005
C
Chroom(VI)-verbindingen die kankerverwekkend zijn in de zin van artikel VI.2-2, § 1, punt 1° (als chroom) (elders niet vermeld) 
0,01
0,005
C

 

Kristallijn siliciumdioxide

Het KB van 12 januari 2020 voegt Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide toe aan bijlage VI.2-2. Deze lijst somt werkzaamheden op waarbij kankerverwekkende agentia kunnen vrijkomen en waarvoor de verplichtingen gelden van de Codex, Boek VI, Titel 2 Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia. Het gaat onder meer over werkzaamheden in de mijnbouw, in steengroeven, bij de aanleg van tunnels en vergelijkbare werkzaamheden waarbij silicahoudende materialen zoals beton, bakstenen of natuursteen worden gezaagd, vergruisd of vermalen. Hierbij kan inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide ontstaan. Het is een van de belangrijkste oorzaken van silicose (stoflongziekte) en van werkgerelateerde longkanker. Daarom werd ook de notatie C (kankerverwekkend) toegevoegd aan kristallijn siliciumdioxide in de lijst met grenswaarden (bijlage VI.1-1). De grenswaarde zelf bleef ongewijzigd aangezien deze in België reeds op 0,1 mg/m3 respirabele fractie was vastgesteld en dus niet verder verstrengd moest worden.

Aanpassingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de andere aanpassingen die doorgevoerd werden in de lijst met grenswaarden (tabel A van bijlage VI.1-1). Voor 5 stoffen zijn strengere grenswaarden vastgelegd. Voor keramische vezels is er een onderscheid gemaakt tussen de kankerverwekkende en de niet kankerverwekkende vezels. 

Tabel 2 - Gewijzigde grenswaarden (behalve chroom VI-verbindingen, zie tabel 1)

Gewijzigde grenswaarden (uit tabel A van Bijlage VI.1-1)
 
 
CAS-nr. 
Naam van de agentia 
Grens-
waarde ppm 
 
Grens-
waarde mg/m3
 
Bijkomende indeling
Toelichting
 
Vezels: vuurvaste keramische vezels die kankerverwekkend zijn in de zin van artikel VI.2-2, § 1, punt 1° 
300.000 
C, F
Strengere grenswaarde voor de kankerverwekkende vuurvaste keramische vezels. Voor de niet-kankerverwekkende keramische refractaire vezels is de oude grenswaarde behouden
00075-01-4 
Vinylchloride (monomeer van) 
2,6 
C
Strengere grenswaarden
00075-56-9 
Propyleenoxide 
2,4 
C
00079-46-9 
2-Nitropropaan 
18 
C
00095-53-4 
o-Toluïdine 
0,1
0,5 
C, D
00106-99-0 
1,3-Butadieen 
2,2 
C
00075-21-8 
Ethyleenoxide 
1,8 
C,D
Notatie huid (D) toegevoegd
14808-60-7 
Siliciumdioxide (kristallijn): kwarts (inadembaar stof) 
0,1 
C
Notatie kankerverwekkend (C) toegevoegd

 

Bron

KB van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (BS 21 januari 2020)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.