Boek VI, Titel 2 Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen, Bijlagen

Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek VI - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

ecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen, Bijlagen bij Titel 2 Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen:

  • Bijlage VI.2-1 Lijst met carcinogene stoffen en mengsels
  • Bijlage VI.2-2 Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt
  • Bijlage VI.2-3 Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procédés
  • Bijlage VI.2-4 Lijst met hormoonontregelende stoffen en mengsels

Gepubliceerd door: Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door

  • KB van 21-07-2017 (BS 11-09-2017)
  • KB van 14-05-2019 (BS 11-06-2019)
  • KB van 12-01-2020 (BS 21-01-2020)
  • KB van 19-11-2020 (BS 08-12-2020)
  • KB van 02-07-2023 (BS 18-07-2023)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.