Controle op internetgebruik voor het EHRM bis

In het arrest van 7 september 2017 formuleert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) conclusies over een zaak waarin een werkgever het e-mailgebruik van zijn werknemer gecontroleerd heeft. Die is anders dan het oorspronkelijke arrest van 12 januari 2016.
Laatste wijziging:
©:
PreventActua, PreventMail 18/2017

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.