Er is licht aan het einde van de carpale tunnel

Carpaletunnelsyndroom is de meest optredende zenuwaandoening van de bovenste ledematen. De beroepsgebondenheid vaststellen is niet eenvoudig. Arbeidsarts Wim Van Hooste kijkt over het muurtje heen naar de aanpak van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
©:

preventFocus 08/2023
auteur: dr. Wim Van Hooste, preventieadviseur-arbeidsarts bij Mediwet EDPB vzw

Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.