Bore-out: het vervelende van verveling

Bore-out is een psychosociaal risico dat minder vaak belicht wordt dan burn-out. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Het is belangrijk dat beide partijen bereid zijn om samen te zoeken naar oplossingen. De preventieadviseur of arbeidsgeneesheer kan hierbij ondersteuning bieden, soms zelfs proactief. 
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventFocus 06/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.