Boek VI, Titel 4 Erkenning van asbestverwijderaars, Bijlagen

Bijlage VI.4-1 - Bepalingen betreffende het kwaliteitsborgingssysteem en Bijlage VI.4-2 - Technisch referentieel
Onderwerpen:
Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek VI - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen, Bijlagen bij Titel VI.4 Erkenning van asbestverwijderaars.

Gepubliceerd door: koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017).

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.