Beleidsverklaring Economie en Werk

In zijn beleidsnota van november 2020 stelt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne dat de bestrijding van het coronavirus prioriteit zal krijgen om de veiligheid en de gezondheid van iedereen te waarborgen. Geen enkel deel van de nota draagt de titel ‘Welzijn op het werk’, maar de minister verzekert dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers extra aandacht zullen krijgen. 
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 22/2020

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.