Instrumenten en vragenlijsten

Bij de begeleiding van bedrijven zet Prevent tijdens de analysefase instrumenten en vragenlijsten in die een ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de problemen en de behoeften.

Volgende instrumenten en vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden

Subjectieve werkbelevingsindex en -analyse - Prevent (Swi-p & Swa-p)
Het SWI & SWA-P instrument laat toe om werknemers op een gestructureerde manier te bevragen. De resultaten geven een goede overzicht van de knelpunten en vormen een basis voor het uitwerken van maatregelen.
Nosacq
Meten van preventiecultuur
Farip
Opstellen van een risicoprofiel; FARIP is een gestructureerd managementinstrument om, gebaseerd op een risicoprofiel, gefundeerde beslissingen te nemen. Het instrument maakt het mogelijk om risico’s te evalueren, zichtbaar te maken en te begrijpen.
PreventCheck
Online tool die inzicht geeft in hoe een bedrijf scoort op het vlak van preventie en welzijn op het werk
Ergoscan
Observaties van werkposten: inschatting van risico's en ergonomische aanbevelingen