Trillingen

Trilligen

Blootstelling aan trillingen kan de gezondheid schaden. Het werken met elektrisch handgereedschap is een voorbeeld van werk dat trillingen met zich kan meebrengen. Ook het rijden met zware werfvoertuigen is een mogelijke oorzaak van trillingen. 

Wat zijn trillingen?

Trillingen kunnen een fysieke impact hebben op het lichaam en schokkende verplaatsingen van lichaamsdelen teweegbrengen. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de verplaatsing, de versnelling en de frequentie van de trillingen.  De kans op vermoeidheid en lichamelijke schade toeneemt naarmate de duur van de blootstelling vergroot. 

Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen trillingen die overgebracht worden op het ganse lichaam (lichaamstrillingen) of trillingen die een effect hebben op de handen en armen (hand-arm trillingen).

 

Hand-arm trillingen

Hand-arm trillingen ontstaan door het hanteren van elektrisch of pneumatisch handgereedschap (bv. drilboor, pneumatische hamer) waarbij trillingen via de handvatten overgebracht worden op handen, polsen, ellebogen en schouders.

 

Lichaamstrillingen

Bij lichaamstrillingen worden trillingen via de vloer of een voertuig overgebracht op het lichaam. Vaak is dit het gevolg van het werken met grote, zware machines.

 

Grens- en actiewaarden voor trillingen

De wetgeving bepaalt een aantal grens- en actiewaarden. Bij het overschrijden van deze waarden, is het nemen van maatregelen verplicht. De grens- en actiewaarden zijn de niveaus van blootstelling gedurende een werkdag; de referentieperiode is 8 uur.

Twee waarden zijn bepaald: grenswaarden en actiewaarden.

  • Grenswaarden
    De grenswaarde is de maximale waarde. Dit niveau mag niet overschreden worden. De grenswaarden zijn afhankelijk van het type trilling. Voor hand-armtrillingen bedraagt de grenswaarde 5 m/s2 en voor lichaamstrillingen is dit 1,15 m/s2.
     
  • Actiewaarden
    De actiewaarden geven een richtlijn voor het nemen van maatregelen. Bij het overschrijven van dit niveau dringen een aantal maatregelen zich op zoals bijvoorbeeld het kiezen van trillingsarm gereedschap rekening houdend met het werk. Ook de actiewaarden zijn afhankelijk van het type trilling. Voor hand-armtrillingen bedraagt de actiewaarde 2,5 m/s2 en voor lichaamstrillingen is dit 0,5 m/s2.

De belangrijkste bepalingen inzake trillingen op het werk zijn terug te vinden in het KB van 7 juli 2005  betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s  van mechanische trillingen op het werk (BS 14 juli 2005) (KB Trillingen). Lees de gecoördineerde teksten van het KB (PreventLex)