Duur
10 lesdagen
Type opleiding
Praktische opleiding

Deze bijzonder praktijkgerichte opleiding geeft inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaatsen en gaat ook in op de problematiek van de metingen: Hoe meten? Wanneer? Waar? De opleiding is een resultaat van een samenwerking tussen Prevent Academy en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen.

Kader 

De opleiding Adviseur Arbeidshygiëne is een praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen.

De cursus is gericht op het actualiseren en verruimen van kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten, het actief zoeken van oplossingen en de toepassing in de praktijk. De deelnemers krijgen de nodige theoretische omkadering en voeren metingen en analyses uit in een praktijkomgeving.

De opleiding mag niet verward worden met de specifieke specialisatiemodule voor preventieadviseurs arbeidshygiëne (280u).

De opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, arbeidsartsen, bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfshygiënisten. De opleidingsdagen komen in aanmerking als bijscholing voor de preventieadviseurs.

Programma

Enkele belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn: statistiek, wetten en normen, klimaat, omgevingsparameters, lawaai en trillingen, verlichting, asbest, chemische en biologische agentia,

De adviseur opleiding wil inzicht geven in de basisprincipes van de arbeidshygiëne, met nadruk op de praktische toepassing. De deelnemer moet na de opleiding in staat zijn om:

  • informatiebronnen te gebruiken
  • problemen te herkennen, te meten en te evalueren
  • elementaire verbeteringsmaatregelen te formuleren
  • een aanzet te geven voor verder onderzoek

Docenten

De docenten hebben een ruime ervaring in het domein van de arbeidshygiëne en zijn vaak werkzaam als specialist arbeidshygiëne in de industrie.

Er zijn geen specifieke voorwaarden tot deelname, echter voor het goede verloop en begrip van de cursus is het aangewezen om:
- zelf over meetapparatuur te beschikken, of
- reeds ervaring te hebben met het uitvoeren van werkplaatsatmosfeermetingen
- een basiskennis te hebben m.b.t. chemische, biologische en fysische agentia, zoals beschreven in de Codex Boek V, VI, VII (voor cursisten uit Nederland: overeenkomstige bepalingen binnen het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit, met name Hoofdstuk 4 en 6)

De lessen gaan op 10 opeenvolgende vrijdagen door, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30 met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00. 

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping), alsook meerdere praktijklocaties in functie van het thema. De Academy bevindt zich op 10 min. wandelafstand van het station. De promoot het openbaar vervoer, maar er is betalende parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

Inschrijven voor afzonderlijke lessen is mogelijk. Geïnteresseerd? Neem dan beslist contact met ons op

Inschrijven voor afzonderlijke lessen is mogelijk, prijs is 350 € (excl. btw).

De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. 
Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent Academy de kmo-portefeuille en opleidingscheques als betaalmiddel. 

De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Geplande opleidingen

Datum:11 oktober 2024

1A/51 Kolonel Begaultlaan
3012 Leuven
België

2.450,00€ (excl. 21% BTW) + broodjeslunch wordt apart gefactureerd
Schrijf nu in

Wens je een in-company training?