Persoonlijke bescherming

Een persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) is een uitrusting die een werknemer draagt of vasthoudt om hem of haar te beschermen tegen één of meerdere risico's. Een pbm moet pas in laatste instantie ingezet worden indien het niet mogelijk is om het risico op een andere wijze te beperken of vermijden. Bij de keuze en aankoop van een pbm is het belangrijk om doordacht te werk te gaan, rekening houdend met de situatie, de activiteiten en de werknemers. De betrokkenheid van gebruikers bij de keuze van een pbm door het organiseren van gebruikerstesten, verhoogt de aanvaarding en het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Basiseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's)

- geschikt zijn voor de te voorkomen risico's, zonder zelf een vergroot risico in te houden;
- in overeenstemming zijn met de omstandigheden op de arbeidsplaats;
- aanpasbaar zijn aan de drager (bv. veiligheidsbril met; orthopedische veiligheidsschoenen);
- aangepast aan de karakteristieken van de drager (ergonomische eisen, comfort, gezondheid,…);
- compatibel zijn met elkaar zonder in te boeten aan efficiëntie als meerdere pbm's tegelijkertijd gedragen moeten worden;
- voldoende gereinigd, ontstoft of gedesinfecteerd worden bij elke verandering van gebruiker als ze achtereenvolgens door verschillende werknemers worden gebruik. In principe zijn pbm’s persoonlijk.

Keuze en aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen die in de EU op de markt gebracht worden, beantwoorden aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en dragen een CE-markering. Bij de selectie, uiteindelijke keuze en aankoop van pbm's is het noodzakelijk om rekening te houden met de taken, risico's en de gerbuikers. 

Lees meer: preventMemo - Keuze en aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Relevante wetgeving pbm's

- Codex Welzijn op het werk, Boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting, Titel 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen: deze bepalingen regelen het gebruik van pbm en richt zich tot werkgevers, hiërarchische lijn en werknemers. 

lees de gecoördineerde teksten (PreventLex)


- EU Verordening 2016/425 over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen: deze verordening omschrijft de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, en de procedures die de fabrikanten moeten volgen om pbm’s op de markt te mogen brengen. Pbm’s die aan deze verordening voldoen, dragen de CE-markering.

lees EU-verordening persoonlijke beschermingsmiddelen