Arbeidsorganisatie

Arbeidsorganisatie is een ruim begrip. Het verwijst naar de wijze waarop het werk is georganiseerd, aangestuurd. Het omvast aspecten zoals het toewijzen van taken, procedures, arbeidstijdschema's, werktempo, leiderschap, hiërarchische en beslissingsstructuren, ... 

Arbeidsorganisatie is beslissende factor
De arbeidsorganisatie beïnvloedt in sterke mate de wijze waarop de mensen samenwerken en dus ook de wijze waarop een onderneming resultaten kan behalen. Daarom dat er de laatste jaren sterk wordt ingezet op de innovatieve arbeidsorganisatie om zo efficiënter en beter te kunnen werken.

Lees meer over de innovatieve arbeidsorganisatie

 

Innovatieve arbeidsorganisatie: voorbeelden uit de praktijk
Twee voorbeelden van bedrijven die door in te grijpen op de arbeidsorganisatie konden evolueren en renderen in de veranderende economische en maatschappelijke context.

Grontmij
Bombardier