Online zomernocturne - ATEX, het explosieveiligheidsdocument: hoe begin je eraan? - 6 augustus 2020

De zomermaanden zijn heel erg geschikt om competenties en vaardigheden te versterken. Overdag kan je genieten van de zon en ’s avonds kan je je kennis verruimen tijdens onze zomerse online avondcursussen.
Context
Sinds er de voorbije decennia wereldwijd ernstige gas- en stofexplosies zijn gebeurd, is de wetgeving zeer streng geworden. ATEX is een complexe materie en het domein van experten, zoals het opstellen van een ‘explosieveiligheidsdocument’ (EVD) en van een ‘zoneringsdossier’. Vaak belanden die nadien in de lade, terwijl de nodige technische en organisatorische maatregelen achterwege blijven of niet correct worden uitgevoerd.
Voor vele preventieadviseurs en veiligheidskundigen is het niet duidelijk in welke gevallen een EVD dient opgesteld, of er moet worden gezoneerd, … Wat is de inhoud van een correct EVD, welke gevolgen heeft dat voor werknemers en arbeidsmiddelen? 
 
Doelgroep en voorkennis
 • Doelgroep: preventieadviseurs niveau 1 & 2, veiligheidskundigen HKV / MKV, veiligheidscoördinatoren ontwerp, operationele en onderhoudsverantwoordelijken van sites met een explosierisico (bv. biomassa centrale, papier- en kartonafval verwerking, meubelindustrie, spuitcabines, grote gasgestookte installaties, …)
 • Voorkennis: deze cursus veronderstelt een basiskennis van ATEX.
Doelstelling, te verwerven kennis en vaardigheden
 • Kunnen beoordelen wanneer een EVD met eventueel zoneringsdossier is vereist.
 • Kennis maken met de methode van een ATEX risicobeoordeling.
 • Kunnen beoordelen of een EVD correct is opgesteld.
 • Uiteraard is deze cursus een inleiding en mag je niet verwachten nadien zelfstandig een EVD te kunnen opstellen.
Programma
 
• Korte herhaling van ATEX-principes en regelgeving:
o Risico’s van stof- en gasexplosies
o Explosiekenmerken
o ‘Sociale’ en ‘Economische’ ATEX Richtlijnen
o Wanneer een EVD? Wanneer zonering?
 
• Vereisten van het EVD en de eventuele zonering
o Een EVD opstellen, stap voor stap
o De EX risicobeoordeling methode
o Toepassing op een concreet EVD als voorbeeld
 
Methode en cursusmateriaal
 • Interactieve presentatie: becommentarieerde PowerPoint met chatsessie.
 • Talrijke voorbeelden uit de praktijk.
 • EVD template, met de EX risicobeoordeling methode
 • Vragen en antwoorden.
Attest bijscholing
 • De deelnemers krijgen een attest van gevolgde bijscholing.
Docent
 • Guy Debleeckere, Preventieadviseur Niveau 1
 • Docent Prevent Academy
 • Senior expert Tractebel / Syngenia
Praktische informatie
 • Datum: 6 augustus, van 19u tot 21u.
 • Prijs: 100 euro (excl. btw).
  De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel.
 • Deelnemers krijgen de nodige informatie om zich online aan te melden voor de start van de cursus.
Inschrijven kan via de link onderaan. 
 
Details opleiding
06/08/2020
Cursus code: 
LiveStreaming ATEX zomer
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
100 euro (excl. btw)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Online