De opleidingen die in het open aanbod worden georganiseerd kunnen uiteraard ook aangepast worden op maat en in functie van de behoeften.

Daarnaast biedt Prevent een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Alle opleidingen kunnen bij Prevent of inhouse gegeven worden. De opleidingen hebben een standaard programma maar kunnen aangepast worden aan de eigen behoeften. De opleidingen kunnen in het Frans en Nederlands gegeven worden.

Alle opleidingen bieden een attest van deelname. Prevent is erkend als opleidings- en adviesverstrekker voor de kmo-portefeuille.

Bekijk hier onze praktische opleidingen

De opleidingen kunnen ook online of in blended vorm gegeven worden.

 

Ergonomie

Preventie van rugklachten 

Praktijkgerichte opleiding om veel voorkomende rugklachten te voorkomen – als gevolg van een slechte houding of het manueel hanteren, tillen en verplaatsen van lasten. Inzicht in de risicofactoren, het belang van een correcte houding en tiltechnieken, preventiemaatregelen, stretching. De opleiding voorziet in een  theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. De opleiding kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek. 

Kantoorergonomie 

Praktijkgerichte opleiding om de oorzaken van frequente klachten van beeldschermwerk in kaart te brengen - omgeving, opstelling burelen en beeldscherm, zithoudingen– en aan te pakken. De inrichting van flexwerkplekken en landschapsburelen komt aan bod, met aandacht voor opstelling van de burelen, verlichting en verluchting.

Coaching van werknemers inzake ergonomie

Om rugklachten en andere musculoskeletale aandoeningen te vermijden bij manueel hanteren en tillen van lasten moeten rugsparende technieken toegepast worden. Dit zijn vaak eenvoudige handelingen waarop moet gelet worden, maar die toch snel uit gewoonte worden vergeten. Door een aantal specifieke werknemers op te leiden inzake ergonomie en aanspreken op gedrag zijn zij in staat om snel op de werkvloer in te grijpen bij rugbelastende handelingen en corrigerende houdingen aan te tonen.

Ergonomie en gezondheid voor thuiswerkers

De livestreaming over “Gezondheid en ergonomie voor thuiswerkers” bestaat uit twee modules van telkens 1u. Tijdens de online informatiesessie gaat de docent dieper in op de verschillende risico’s die verbonden kunnen zijn met thuiswerk en krijgen de deelnemers concrete tips over de inrichting van hun werkplek alsook over de relatie mens-werk in een privé context. Na de sessie krijgen de deelnemers een duidelijk informatiepakket met een overzicht van de tips en tricks voor een gezonde werkplek thuis. Het online intervisiemoment biedt aan de deelnemers bovendien de mogelijkheid om hun ervaringen uit te wisselen en om hun vragen en problemen waarmee ze tijdens het zoeken en implementeren van oplossingen geconfronteerd werden voor te leggen en te bespreken.

Gedrag en motivatie


Toolbox

Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen – ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines etc. In de opleiding komen de technieken van een toolbox en het belang van een gevuld en gericht informatiemoment in groep aan bod.

Coaching, gedrag en verantwoordelijkheden

Opleiding hiërarchische lijn 

Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding heeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden mbt preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.

Opleiding van de leden van het Comité PBW 

De leden van het comité hebben een belangrijke rol om het preventiebeleid in de onderneming vorm te geven. De opleiding focust op de werking van het comité, de middelen die de leden ter beschikking hebben en de positieve rol die zij kunnen spelen als hefboom voor het preventiebeleid. Zij leren hoe klachten om te zetten in een constructieve bijdrage. 

Basisopleiding Preventie en Welzijn op het Werk 

De 6 daagse basisopleiding (niveau 3) is bedoeld voor de deelnemers die de rol van preventieadviseur willen opnemen in C en D bedrijven met een beperkt risico. Deze opleiding is ook geschikt voor die leden van de hiërarchische lijn die zich willen verdiepen in de basisprincipes van welzijn op het werk. De deelnemers leren hoe een preventiebeleid op te zetten in de onderneming, welke de risico’s kunnen zijn en hoe die te beoordelen en preventiemaatregelen uit te werken. De deelnemers kunnen zelf aan de slag met een praktijkcase. De opleiding is conform de regelgeving en geeft recht op een officieel getuigschrift. De lessen behandelen telkens 1 onderdeel van de opleiding. Alle lessen samen + afsluitende proef geven recht op het getuigschrift (erkend door de FOD WASO).

Nieuwe wetgeving

Infosessies nieuwe wetgeving

Halfdaagse informatiesessies om de wijzigingen in de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk te overlopen en tools aan te reiken om de wetgeving in de praktijk toe te passen.

 

Geïnteresseerd? Neem dan beslist contact met ons op