Prevent-Academy

 

Opleiding en training

Permanente opleiding en training zijn van strategisch belang voor de ontwikkeling van uw organisatie. In een snel evoluerende omgeving is het belangrijk dat u tijdig de – nieuwe – risico’s herkent en de gepaste preventiemaatregelen neemt. Kennis, vaardigheden en de juiste informatie zijn hierbij belangrijke troeven.
 

Bekijk de opleidingskalender

Meteen naar de Prevent-Academy pagina's

 

Welke opleidingen vindt u bij ons?

Wij organiseren opleidingen en trainingen waarbij u kennis en vaardigheden verwerft om het welzijn van uw werknemers te bevorderen en de mens-werkrelatie binnen uw bedrijf te optimaliseren. Deze opleidingen worden aangeboden in ons opleidingscentrum of op maat bij u in het bedrijf.

  • Expertopleidingen

De Academy biedt een reeks wettelijk erkende opleidingen aan voor preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren, vertrouwenspersonen en milieucoördinatoren.

  • Studiedagen

Tijdens de studiedagen worden actuele thema’s besproken, zoals de recente wijzigingen in de wetgeving en de omzetting ervan in de praktijk.

  • Praktijkgerichte opleidingen

Deze opleidingen bieden u kennis en vaardigheden om op de werkvloer analyses te maken, metingen te verrichten, en verbetervoorstellen te formuleren en uit te werken.

  • Workshops

In de workshops werkt u de opgedane kennis in kleine groepen, interactief uit.


Wie behoort tot de doelgroep?

Het  aanbod van de Academy richt zich tot een ruime groep medewerkers die direct of indirect met preventie te maken hebben: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, veiligheidscoördinatoren, de leden van de hiërarchische lijn en directie, personeelsverantwoordelijken, vertrouwenspersonen, vakbondsafgevaardigden en werknemers op het terrein, ….