Werken met derden

Bedrijven of organisaties schakelen regelmatig aannemers in voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat heeft tot gevolg dat werknemers van andere werkgevers aan het werk gaan op de arbeidsplaats van de opdrachtgever. Deze situatie brengt specifieke risico’s met zich mee, zowel voor de werknemers van de aannemer als deze van de opdrachtgever.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventMemo (preventFocus 04/2021)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.