Dynamisch risicobeheersingssysteem

De activiteiten die de werkgever op touw zet om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op gekende managementprincipes. Het laat toe om de preventie in de onderneming of organisatie op een systematische manier aan te pakken en daarbij rekening te houden met de aard en de activiteiten van de onderneming.
Onderwerpen:
©:

preventMemo (preventFocus 08/2020)

Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.