Uitwisseling van informatie tussen FANC en FOD Werkgelegenheid

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de FOD Werkgelegenheid gaan informatie en gegevens uitwisselen over overschrijding van dosislimieten, bestralingen, risico’s en vaststellingen op de arbeidsplaatsen. Dit werd vastgelegd in een koninklijk besluit.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 03/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.