Regelgeving brandveiligheid van gevels

De eisen uit het KB ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen’ werden in 2022 herzien zodat meer rekening gehouden wordt met het risico op brandvoortplanting via het gevelsysteem. De reglementering is in werking getreden op 1 juli 2022. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft de zaak op de voet gevolgd.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.