Bouwnormen inzake brandveiligheid: basiselementen

De reglementering inzake brandveiligheid als geheel is complex. Ze omvat veel domeinen en valt onder drie wetgevende niveaus: het federale, het gewestelijk en het gemeenschapsniveau vaardigen voorschriften uit op basis van hun respectieve bevoegdheden. Een overzicht.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventFocus 7/2014

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.