Brandwerende deuren: normen en plaatsing

Brandwerende deuren zijn een absolute noodzaak voor een veilige evacuatie van een brandend gebouw. In het kader van de bouwproductenverordening zijn een aantal normen opgelegd om de brandweerstand van deze deuren te verzekeren. Daarnaast is een correcte plaatsing van deze deuren nodig om geen afbreuk te doen aan de brandweerstand.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventFocus 09/2017

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.