Overzicht wetgeving vervoer van gevaarlijke goederen

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, via binnenwateren, over zee of door de lucht gelden specifieke voorschriften om de risico’s voor mens en milieu te beperken. De voorschriften zijn gebaseerd op internationale verdragen. In België zijn de bevoegdheden verdeeld over het federale en gewestelijke niveau.
Geactualiseerd op:
©:

gepubliceerd op 24.01.24 door de redactie, prevent.be

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.