Ongevallen en de menselijke factor

In heel wat studies wordt vermeld dat 70 tot 90 procent van de ongevallen in bedrijven toe te schrijven zijn aan menselijke fouten en gedrag. Vaak gaat men er ten onrechte van uit dat het bedrijf, de technische installatie en de werkomgeving, volledig veilig zijn en dat ongevallen gebeuren omdat mensen onvoldoende opletten of de veiligheidsregels niet willen volgen. Ontstaan die ongevallen inderdaad alleen door een gebrek aan kennis of door onveilig gedrag? Dit is een oude en voorbijgestreefde visie die een doeltreffend preventiebeleid in de weg kan staan. Het is immers duidelijk dat menselijke fouten niet zomaar gebeuren!
Gearchiveerd Info
Laatste wijziging:
©:
PreventActua 16/2010

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.