Liften: een stand van zaken

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie hebben in 2016 een behoorlijk aantal liften gecontroleerd waarvan de moderniseringstermijn verstreken was. Een niet-onbelangrijk aantal was nog niet gemoderniseerd/niet in orde. In 2016 zijn er ook nog een aantal dodelijke ongevallen gebeurd met liften. Een stand van zaken door de nationaal coördinator campagne liften van de FOD Werkgelegenheid.
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
©:
PreventActua 11/2017

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.