ILO voegt veiligheid en gezondheid toe aan de fundamentele rechten op het werk

Op 10 juni 2022 hebben de afgevaardigden van de Internationale Arbeidsconferentie een resolutie aangenomen om het beginsel van een veilige en gezonde werkomgeving toe te voegen aan de bestaande fundamentele rechten. Door dit besluit verbinden alle lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation - ILO) zich ertoe om dit fundamentele recht te eerbiedigen.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventActua 15/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.