Gezondheid en veiligheid op het werk: strategisch kader voor 2014-2020

De Europese Commissie heeft op 6 juni haar nieuw strategisch kader (2014-2020) voorgesteld voor wat betreft veiligheid en gezondheid. Dit nieuwe kader bevat de grote uitdagingen, de strategische doelen, de belangrijkste maatregelen en de instrumenten om die doelstellingen te verwezenlijken. Dit kader past in de “Europa 2020-strategie”.
Gearchiveerd Info
Onderwerpen:
©:
PreventMail 42/2014
Geactualiseerd op:

3 grote uitdagingen
Het strategisch kader bevat drie belangrijke uitdagingen op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk:
- betere toepassing van de bestaande voorschriften (door onder meer de capaciteit van micro-ondernemingen en kleine ondernemingen te versterken om doeltreffende risicopreventiestrategieën te implementeren);
- betere preventie van werkgerelateerde ziektes (door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder evenwel de bestaande risico’s uit het oog te verliezen);
- rekening houden met de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking.


7 belangrijke strategische doelstellingen
Het strategische kader wil deze uitdagingen aanpakken door een aantal maatregelen die kunnen gegroepeerd worden onder 7 belangrijke strategische doelstellingen:
- consolidering van de nationale veiligheids- en gezondheidsstrategieën (bv. door beleidscoördinatie en wederzijds leren);
- praktische ondersteuning voor kleine ondernemingen en micro-ondernemingen om beter aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen (technische ondersteuning en praktische hulpmiddelen zoals het Online interactief instrument voor Risicoanalyse (OiRa), een webplatform met sectorale risico-evaluatie-instrumenten);
- betere handhaving van de wetgeving door de lidstaten (door bv. een prestatiebeoordeling van de nationale arbeidsinspecties);
- vereenvoudiging van wetgeving waar nodig (met als doel nodeloze administratieve belasting te verminderen, maar met behoud van een hoog beschermingsniveau voor de werknemers);
- rekening houden met de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking en een verbetering van de preventie van werkgerelateerde ziektes door aan bestaande en nieuwe risico’s te werken (bv. nanomaterialen, groene technologie en biotechnologie);
- betere inzameling van statistische gegevens om over betere informatie te beschikken en de ontwikkeling van toezichtinstrumenten;
- betere coördinatie met internationale organisaties (de internationale arbeidsorganisatie (IAO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en andere partners).


Instrumenten
Het strategische kader stelt volgende instrumenten voor om deze maatregelen uit te voeren: sociale dialoog, sensibilisering,  toepassing van Europese wetgeving, synergieën met andere beleidsdomeinen (volksgezondheid, onderwijs, enz.) en EU-fondsen die kunnen bijdragen aan de uitvoering van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zoals het Europees Sociaal Fonds en het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie.

Link naar de tekst van het strategisch kader 2014-2020 

Lees ook EU evalueert oude Strategie 2007 - 2012 en werkt aan opvolger

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.