Gemiste 'CANS'

Om overbelasting te definiëren en te diagnosticeren bestaat er een breed gamma aan termen en modellen. Onlangs werd aan dat repertorium de term of het model CANS toegevoegd. CANS staat voor ‘complaints of arm, neck and/or shoulder’. In beginsel is elke poging tot verduidelijking een goed initiatief, maar in het geval van CANS stelt zich een probleem. De term is immers sterk op diagnose en behandeling gericht en minder op preventie. In dit artikel formuleren we een alternatief.

Rik Op De Beeck en Freddy Willems, ergonomen Prevent
Gearchiveerd Info
Laatste wijziging:
©:
PreventFocus 3/2006

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.