Europese statistieken over arbeidsongevallen

Op Europees niveau worden statistieken verzameld over arbeidsongevallen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens vergelijkbaar zijn tussen de lidstaten, is vastgelegd welke gegevens de lidstaten bij elkaar moeten brengen, en volgens welke specificaties dit moet gebeuren. Eurostat maakt de data beschikbaar via statistische tabellen. In januari 2020 werden de cijfers geactualiseerd en werden data toegevoegd over de omstandigheden van de arbeidsongevallen.
Geactualiseerd op:
©:
preventFocus 03/2020

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.