Frankrijk: Het aantal ongevallen op het werk bij vrouwen neemt toe

Het Franse agentschap Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) heeft de evolutie bestudeerd van arbeidsongevallen, ongevallen in het woon-wegverkeer en beroepsziektes bij vrouwen en mannen in de privésector in de periode 2001-2019. Het stelde daarbij een stijging vast van het aantal ongevallen bij vrouwen.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 16/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.