EU-richtlijn: bijlagen over de keuze van pbm geactualiseerd

De Europese richtlijn 89/656/EEG handelt over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) op het werk. De richtlijn bevat drie bijlagen die gebruikt kunnen worden bij de keuze van pbm. De Europese richtlijn 2019/1832/EU actualiseert deze drie bijlagen.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 21/2019

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.