Ernstige arbeidsongevallen: 4 op de 10 slachtoffers minder dan 1 jaar in dienst

Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (28 april) analyseerde de externe preventiedienst Liantis ernstige arbeidsongevallen gebeurd in 2022. 42% van de slachtoffers waren minder dan 1 jaar in dienst. 
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 12/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.