De risico's van de benzine

Informatie voor werknemers
Benzine wordt vooral gebruikt als brandstof, maar er zijn nog andere toepassingen in de industrie. Benzine in vloeistof- of dampvorm is uiterst ontvlambaar en kan zich over grote afstanden verspreiden. Het is bovendien een mogelijk kankerverwekkende stof voor de mens (groep 2B) op grond van de componenten.
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
©:
Operatie Veiligheid 02/2012

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.