CO2 blust branden, maar brengt ook mensenlevens in gevaar

Koolstofdioxide of koolzuurgas (CO2) is een gas dat als blusmiddel wordt gebruikt. Het heeft bijzondere fysische eigenschappen en wordt vooral gebruikt voor het bestrijden van branden in bedrijven met hoogwaardige uitrustingen, zoals elektrische en elektronische apparatuur. De keerzijde van de medaille is echter het gevaar dat de werknemers lopen in de lokalen die op die manier tegen brand worden beschermd. Een stand van zaken.
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventActua 9/2007

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.