Arbeidsinspectie voert bliksemacties in de bouwsector

In de loop van 2013 houdt de Arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk) drie dagen lang "bliksemacties” op de bouwplaatsen. Zowat alle 150 arbeidsinspecteurs worden gedurende die dagen ingeschakeld. Zij voeren in het hele land acties uit en spitsen zich daarbij toe op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Meer dan een kwart van alle dodelijke ongevallen worden immers opgetekend in de bouwsector.
Gearchiveerd Info
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:
PreventActua 05/2013

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.