NAR geeft advies over uitbreiding Wet Welzijn naar dienstboden en huispersoneel

De ministerraad heeft op 7 november 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het welzijn van de dienstboden en huispersoneel bij de uitvoering van hun werk. Eind februari 2014 gaf de Nationale Arbeidsraad een advies over dit ontwerp.

Het voorontwerp van wet heft de uitsluiting van de dienstboden en huispersoneel uit het toepassingsgebied van de wet op het welzijn van de werknemers op. De wet wordt dus volledig van toepassing op deze werknemers. Zo zijn ook de materiële en technische preventiemaatregelen bij het gebruik van bepaalde toestellen en gevaarlijke stoffen op hen van toepassing. Voor de regels in verband met de inrichting van de arbeidsplaats en de preventiestructuren en administratieve verplichtingen wordt er rekening gehouden met hun specifieke situatie.
Verdrag nr 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het waardig werk voor werknemers en werkneemsters die als dienstboden worden tewerkgesteld, schrijft voor dat dienstboden en ander huispersoneel recht hebben op een veilige en gezonde arbeidsomgeving. De lidstaten moeten er dus over waken dat de veiligheid en gezondheid van deze werknemers verzekerd is.

Advies NAR
De NAR is tevereden met het ontwerp, maar wijst erop dat er nog enkele zaken in orde moeten gebracht worden voor de dienstboden en het huispersoneel effectief onder het toepassingsgebied van de Wet Welzijn vallen. Zo moet de Franstalige gemeenschap verdrag nr 189 nog ratificeren (het federale parlement, de Duitstalige gemeenschap en het Vlaamse parlement hebben dit reeds gedaan).
Ook moet nog een KB verschijnen dat enkele wetswijziginge doorvoert, zodat al het huispersoneel (ook wanneer het gaat om deeltijds werk) wordt onderworpen aan de sociale zekerheid.


Bron: Advies Nr. 1.897 van de NAR
Lees ook: Huispersoneel: advies van de Nationale Arbeidsraad tot wijziging van wetgeving
 

: PreventMail 17/2014