Overheidsbeleid

De overheid ontwikkelt een beleid omhet welzijn op het werk te bevorderen. De programma's op nationaaal niveau sluiten aan bij de Europese strategie.

Wet welzijn: hoeksteen van het Belgische beleid

De wet welzijn vormt de hoeksteen van het Belgische beleid inzake welzijn op het werk. Deze wet uit 1996 vormt de basis voor de regelgeving over welzijn op het werk.

Meer

Lees een interview met Luc Van Hamme over de achtergrond van de wet welzijn op het werk
Lees de gecoördineerde teksten van de wet welzijn op het werk (abonnees Wet Welzijn)

 

Europa: strategisch kader 2014-2010

Op Europees niveau wordt het beleid gevoerd in het kader van de strategie 2014-2020. Het strategisch kader bevat drie belangrijke uitdagingen op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk:
- betere toepassing van de bestaande voorschriften (door onder meer de capaciteit van micro-ondernemingen en kleine ondernemingen te versterken om doeltreffende risicopreventiestrategieën te implementeren);
- betere preventie van werkgerelateerde ziektes (door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder evenwel de bestaande risico’s uit het oog te verliezen);
- rekening houden met de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking.

Lees meer over het strategisch kader