2020-02-13 Besluit medische blootstellingen 

Onderwerpen:
Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Andere wetteksten
, Stralingen

Gecoördineerde tekst van Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Datum van de wettekst: 13-02-2020

Datum publicatie in Belgisch staatsblad: 20-02-2020

Laatst gewijzigd door: KB van 16-06-2024 (BS 26-06-2024)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.