Wespen- en bijensteken: het steekt niet zo nauw?

Informatie voor werknemers
De zomer is een zonnige periode vol picknicks, barbecues, wandelingen en… wespen en bijen. Of je nu buiten werkt of gewoon gezellig van de zomerzon wil genieten, wees op je hoede!
©:

gepubliceerd op 11.06.24 door de redactie, prevent.be

Geactualiseerd op:

Lichamelijke reacties

Wespen en bijen steken om zich te verdedigen en geven gif af. Bij een wespen- of bijensteek kan het menselijk lichaam op drie verschillende manieren reageren.

Lokale reactie

Dit soort reactie komt het vaakst voor. De huid zal opzwellen, rood worden en een lichte verharding vertonen. Dikwijls zal er ook jeuk ontstaan. Meestal zal de reactie na enkele uren verdwijnen. Afhankelijk van de plaats van de steek, zal de zwelling groter (bv. oogleden, lippen) of kleiner zijn. Een steek ter hoogte van de mond of de keel kan zo hard opzwellen dat het slachtoffer kan beginnen stikken.

Toxische reactie

De ernst van een toxische reactie is afhankelijk van het aantal steken. Hoe meer steken, hoe groter de hoeveelheid ingespoten gif. Bovenop de lokale reactie zullen ook symptomen voorkomen als moeheid, braken, diarree, hoofdpijn, daling van de bloeddruk, oedemen (opeenhoping van vocht) en soms zelfs stuipen en bewustzijnsverlies.

Allergische reactie

Bij een allergische reactie is één enkele steek genoeg om een allergische reactie uit te lokken. Dit soort reactie is dus niet afhankelijk van de hoeveelheid gif. Er kunnen verschillende symptomen optreden:

  • Huid: netelkoorts, roodheid en een uitgesproken zwelling
  • Ademhalingsstelsel: zwelling door oedeem van de tong, het strotklepje en strottenhoofd, spasme van de luchtpijp
  • Hart: daling van de bloeddruk en shock
  • Spijsvertering: misselijkheid, braken en buikloop
  • Neurologisch: duizeligheid en bewustzijnsverlies

Het blokkeren van de luchtwegen en een cardiovasculaire shock kunnen leiden tot de dood van de patiënt.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.