Veilig in verwachting: behandel moederschapsbescherming niet stiefmoederlijk

Het uitoefenen van het beroep tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode kan ervoor zorgen dat de moeder of het (ongeboren) kind gezondheidsschade oploopt. Elke werkgever moet dan ook een beleid voeren dat gericht is op arbeidsomstandigheden en moederschap, van kinderwens tot borstvoeding. De werkgever moet de risico’s aangeven, noodzakelijke maatregelen vastleggen en de werkneemsters informeren.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventFocus 10/2020

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.