Preventieve vaccins bij zwangerschapswens

Voor een aantal infectieziekten die gevaarlijk kunnen zijn indien men deze oploopt tijdens de zwangerschap, kan men zich preventief inenten. Dit omdat in deze gevallen vaccineren niet meer mogelijk is eenmaal men zwanger is. Het is dus zinvol voor een onderneming om werknemers met een zwangerschapswens die een beroepsrisico op deze infectieziekten lopen, een (vrijwillige) bloedafname te laten uitvoeren, en indien aangewezen, te laten inenten. Dit kan via de behandelende arts, maar ook via de arbeidsarts.
Geactualiseerd op:
©:

preventFocus 04/2019
auteur: Edelhart Y. Kempeneers, geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, medisch directeur bij Attentia.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.