Veilig gebruik van hoogwerkers

Informatie voor werknemers
Hoogwerkers zijn heftoestellen waarmee een of meer personen op hoogte kunnen werken. Ze liggen vaak aan de basis van ernstige of zelfs dodelijke ongevallen. 
©:
preventActio 02/2019
Geactualiseerd op:

Risico’s

Het gebruik van hoogwerkers kan heel wat risico’s met zich meebrengen:

 • val van de operator terwijl de werkbak omhooggaat;
 • operator stoot zich of raakt gekneld;
 • omkantelen van de werkbak (defecte steunen, overbelasting van de werkbak, windeffect, ...);
 • botsing: werkbak/voetganger of werkbak/voertuig;
 • vallende voorwerpen uit de werkbak;
 • elektrisering of elektrocutie (contact van de werkbak met een elektriciteitsnet).

Bovendien is het beter om in een gebouw een elektrische hoogwerker te gebruiken. Zo voorkomt men een mogelijk risico op CO-vergiftiging door de uitlaatgassen van een dieselmotor.

Opleiding vereist

Enkel specifiek opgeleide personen mogen een hoogwerker bedienen. Bij de keuze van de meest geschikte hoogwerker hou je best rekening met de volgende criteria:

 • hoogte van de te bereiken werkzone;
 • verplaatsing hoogwerker met werkbak in hoge positie;
 • frequentie van de werkzaamheden;
 • aantal personen in de werkbak;
 • belasting van de werkbak (gebruikers + materiaal en uitrusting).

Let op de omgeving

Hou rekening met de volgende omgevingsfactoren:

 • toestand van de ondergrond: hellend, zacht, vochtig, glad of sponsachtig;
 • op grondniveau: obstakels in de buurt van de hoogwerker;
 • op hoogte: bovengrondse elektriciteitsleidingen in de omgeving van de werkzone;
 • het weer: is het winderig? Zijn er rukwinden?

Correcte opstelling

Voordat je aan de slag gaat, zijn enkele preventieve maatregelen nodig:

 • Baken de werkzone af. Vraag de nodige vergunningen aan wanneer je de hoogwerker op de openbare weg gebruikt.
 • Controleer de staat van de bodem (aanwezigheid van ondergrondse leidingen, tanks, riolering, kijkgaten, …) en de stabiliteit van de steunpunten. 
 • Gebruik wielblokken. 
 • Hou afstand van bovengrondse elektriciteitsleidingen

Tips

 • Bedien de hoogwerker enkel wanneer de reling geplaatst is (veiligheidsdeurtje gesloten) en de weersomstandigheden het toelaten. 
 • Een hoogwerker gebruik je best niet bij 6 beaufort of meer (bij windsnelheden van meer dan 39 km/u). Harde wind of rukwinden? Raadpleeg een weersite om de windsnelheid te kennen.
 • Hou rekening met obstakels in de werkzone (bomen, gebouwen, machines, hoogteverschillen, …).
 • Coördineer het werk met het personeel op de grond (communicatie, veiligheidsperimeter, begeleiding) en draag gepaste pbm. 
 • De werkbak is geen lift: gebruik de hoogwerker nooit om een werkpost op hoogte te bereiken.

Bron:
Travaux en hauteur: les plates-formes élévatrices mobiles de personnes - Mémo sécurité, Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.