Uitstel modernisering historische liften

Een koninklijk besluit van 27 november 2022, verschenen in het BS op 21 december 2022, wijzigt het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. Dit KB is vooral gericht op historische liften: het beoogt een voldoende hoog veiligheidsniveau te waarborgen en een langere termijn voor modernisatie te voorzien.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 2/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.