Risicocodes op de werkpostfiche

De gebruiker van uitzendkrachten is verplicht om risicocodes in te vullen op de werkpostfiches. Wat zijn deze risicocodes? Waar zijn ze te vinden en waar worden ze gebruikt?
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventActua 07/2011

Werkpostfiches

De Codex welzijn op het werk, Titel X.2 uitzendarbeid bevat in bijlage de inhoud van de werkpostfiche. Het punt G ‘Verplicht gezondheidstoezicht’ verwijst naar de risicocodes. Na een grondige risicoanalyse moet de gebruiker in samenspraak met de interne dienst en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een risicocode toekennen.

Wat?

De risicocodes zijn speciale codes die door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opgesteld worden. De Code bestaat zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar de aard van het risico (zie tabel). De volgende twee naar een subcategorie en de laatste twee naar het specifieke risico zelf. Een voorbeeld: de categorie 11 (chemische agentia), bevat verschillende subcategorieën: 11.00.00 metalen, metalloïden en hun anorganische verbindingen, 11.01.00  metalen, metalloïden en hun organische verbindingen, 11.02.00 edelgassen,... De code 11.02.01 komt overeen met het edelgas Argon.
Aanvankelijk waren de risicocodes bestemd voor de medische departementen van de externe diensten preventie en bescherming op het werk. Zij moesten de risicocodes gebruiken om de risico’s te benoemen waarvoor zij een medische opvolging doen.
De codes worden daarnaast ook gebruikt in het jaarverslag dat zij moeten opstellen over de activiteiten van hun dienst. Voor elke werknemer die onderworpen is aan het medisch onderzoek zijn deze codes dus bekend door de medische dienst van de gebruiker‐inlener. De gebruikers kunnen deze risicocodes dus erg snel en eenvoudig achterhalen via hun externe dienst.

Tabel: Categorieën risico’s

11Chemische agentia
12Fysische agentia
13Biologische agentia
20Blootstelling aan hinder (beeldschermwerk, nachtwerk, repetitieve taken,…)
30Psychosociale belasting

Waar?

Een lijst met de risicocodes kan gedownload worden via de website werkpostfiche.be. Die website biedt ook ondersteuning voor het opmaken van een werkpostfiche opmaken en u vindt er voorbeeldfiches.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.