Risicoberoepen: het standpunt van de arbeidsinspecties in de EU

De Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) hebben samen een onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat, dankzij hun bezoeken ter plaatse, arbeidsinspecteurs een algemeen beeld krijgen van de situatie en een waardevolle bron van informatie zijn.
Geactualiseerd op:
©:
preventMail 24/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.