REACH: Nalevingscontroles

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) controleert de naleving van registratiedossiers en doet aanbevelingen aan bedrijven om de registratie van hun chemische stoffen te verbeteren.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventMail 11/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.